Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014

Trước: THÔNG BÁO TUYỂN SINH Năm học 2013-2014

                                                          THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối

Tiểu học

THCS…

THPT

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

 

 

 

 

1

Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)

91.6

100

90

85

2

Khá
(tỷ lệ so với tổng số)

8.4

 

10

15

3

Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

4

Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

1

Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)

57

81

45

45

2

Khá
(tỷ lệ so với tổng số)

35.5

16.4

45

45

3

Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)

7.5

2.6

10

10

4

Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

5

Kém
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

1

Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)

 

100%

100%

100%

a

Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)

57

81

45

45

b

Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)

35.5

16.4

45

45

2

Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)

 

0

0

0

3

Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)

 

0

0

0

4

Chuyển trường đến/đi
(tỷ lệ so với tổng số)

13/2 hs

6/2 hs

5/0 hs

2/0 hs

5

Bị đuổi học
(tỷ lệ so với tổng số)

 

0

0

0

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)
(tỷ lệ so với tổng số)

 

0

0

0

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi
học sinh giỏi

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

5%

5%

0

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

418

18

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

418

18

 

1

Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)

 

80%

5%

 

2

Khá
(tỷ lệ so với tổng số)

 

20%

65%

 

3

Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

30%

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập
(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

 

233/185

144/71

25/12

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

02

01

01

                                      
Hạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2013                                                                             
                                                                                 Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Hồng An

Xem tiếp: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TRÁNH BÃO HAIYANCông khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2013-2014

Bạn có muốn xem thêm?