Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014

Trước: Thông báo chương trình lễ hội Halloween trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long 2013

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số
giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

05

05

 

 

01

04

 

 

 

 

2

02

02

 

 

01

 

01

 

 

 

3

Hóa

02

02

 

 

 

02

 

 

 

 

4

Văn

04

04

 

 

01

03

 

 

 

 

5

Sử

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

6

Địa

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

7

Tin

03

03

 

 

 

02

01

 

 

 

8

Ngoại ngữ

09

09

 

 

01

07

01

 

 

 

9

Thể dục

06

06

 

 

 

06

 

 

 

 

10

Sinh

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

11

Năng khiếu

05

05

 

 

 

02

03

 

 

 

12

Công nghệ

01

01

 

 

 

 

01

 

 

 

13

Tiểu học

19

19

 

 

 

07

12

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

Xem tiếp: KẾ HOẠCH THÁNG 5 & HÈ NĂM HỌC 2015 -2016Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2013-2014

Bạn có muốn xem thêm?

Chuyên phân phối các sản phẩm ĐỒ LẶN BIỂNTHIẾT BỊ LẶN BIỂN. May ÁO VEST NAM cao cấp chất lượng tại SUIT4MEN.COM và các sản phẩm PHÔ MAI hay các sản phẩm thịt bò nhập khẩu