Thông báo tập trung học sinh năm học 2017 - 2018

Trước: Lộ trình xe đưa đón học sinh năm học 2017-2018.


THÔNG BÁO
(V/v tập trung học sinh năm học 2017 – 2018)

Ban giám hiệu trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long thông báo đến quý vị phụ huynh và các em học sinh thời gian tập trung năm học 2017 – 2018 như sau:

Thứ 3 ngày 1 tháng 8 năm 2017 là ngày học chính thức, đầu tiên của năm học mới 2017-2018. 
Đề nghị tất cả các em học sinh có mặt đông đủ và đúng giờ.

■ Thời gian vào lớp: 7h30p
■ Thời gian tan học: 16h20
■ Hệ thống xe đưa đón học sinh vẫn bình thường.
*Quý phụ huynh và học sinh có thể xem thêm trên Website, facebook của nhà trường để biết tuyến xe của mình đi học.
■ Lưu ý: Các em mang theo tập vở, bút viết để học buổi học đầu tiên của năm học 2017-2018/

Đề nghị quý vị phụ huynh theo dõi lịch để nhắc nhở con em mình đúng giờ.

Trân trọng.!

                                                                         Hạ Long, ngày 25 tháng 7 năm 2017

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                        Nguyễn Thị Hồng An
                                                                        {Đã kí}

 
 

 

Xem tiếp: Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long tuyển sinh năm học 2017-2018Thông báo tập trung học sinh năm học 2017 - 2018

Bạn có muốn xem thêm?

Trường Tiểu học - THCS - THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long trân trọng thông báo đến quý vị phụ huynh và các con học sinh thời gian tập trung năm học 2019 - 2020 như sau: