Kế hoạch bài học

Trước: 5 LÝ DO NÊN ĐĂNG KÝ CHO CON HỌC TẠI TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG

 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHỐI TRUNG HỌC

Môn Toán Môn Văn Môn Ngoại ngữ Môn Sinh Môn Sử
Lớp 6 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 6
Lớp 7 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 7
Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8
Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9
Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10
Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11
Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12
Môn Địa Môn GDCD Môn Lý Môn Hóa Môn Tin
Lớp 6 Lớp 6     Lớp 6
Lớp 7 Lớp 7 Lớp 7   Lớp 7
Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8
Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9
Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10
Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11
Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12
Môn Nhạc Môn Thể Dục Môn Mỹ thuật Môn CN Môn QPAN
Lớp 6 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 6  
Lớp 7 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 7  
Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 8  
  Lớp 9 Lớp 9 Lớp 9  
  Lớp 10   Lớp 10 Lớp 10
  Lớp 11   Lớp 11 Lớp 11
  Lớp 12   Lớp 12 Lớp 12

 

Xem tiếp: PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019Chủ đề: Chủ đề 1

Trong mỗi con người luôn có 2 mặt, Một mặt thể hiện tâm thiện và mặt kia là tâm ma và cũng tồn tại song song rất nhiều nỗi sợ hãi. Tâm ma có thể trỗi...
Nằm trong hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long được kế thừa và phát huy những nền tảng đã xây dựng qua 26 năm hoạt động của hệ...

Bạn có muốn xem thêm?