PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 (Tiếp)

Trước: PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

2.2.Nhu cầu về đội ngũ cán bộ, giáo viên ,nhân viên

NĂM HỌC

SỐ LỚP

TS CB,GV,NV

CBQL

TRỢ LÝ

 

GIÁO VIÊN

 

NHÂN VIÊN

TH

THCS

THPT

 

 

VP

KẾ TOÁN

BV

 

BT

NT

BẾP

TẠP VỤ

2014 - 2015

30

137

4

22

48

12

6

30

15

2015 - 2016

31

150

4

22

57

15

6

30

16

2016- 2017

33

155

4

22

58

18

6

31

16

2017- 2018

34

155

5

22

57

18

6

31

16

2018- 2019

36

160

5

23

59

19

6

32

16

  1. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên ,nhân viên

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao,bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định về nề nếp trong sinh hoạt, giảng dạy , thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở. Mỗi thầy cô giáo  không chỉ dạy kiến thức văn hóa cho học sinh mà  còn dạy học sinh cách làm người; Ban giám hiệu nhà trường cần kết hợp với Công đoàn xây dựng  bộ quy tắc ứng  xử trong nhà trường, xây dựng tập thể  giáo viên nhà trường thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo

- Rà soát lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm của giáo viên, nhân viên; Động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên chưa có trình độ ngoại ngữ ,tin học tự học để nâng cao trình độ

- Bồi dường chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức: Dự giờ, thao giảng, dự giờ chuyên đề, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn và với các trường nước ngoài; Thường xuyên bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận và giáo viên cốt cán của trường thông qua thực tiễn công tác và tham gia các lớp đào tạo bồi dường do nhà trường và cấp trên tổ chức

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, công bằng trong phê bình, thi đua khen thưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ CBGVNV trên cơ sở bình đẳng; Giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác; Xây dựng môi trường làm việc với không khí đồng thuận, tạo khối đoàn kết nhất trí cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra

- Phát huy tốt vai trò cá nhân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Từng bước hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

3.Nhóm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật:

3.1. Mục tiêu phát triển CSVC kỹ thuật:

- Xây dựng trường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý nhà trường

- Đầu tư, bổ xung nâng cấp các phòng học, phòng bộ môn, các công trình phục vụ học tập( khu thể chất, khu bán trú, nội trú) theo hướng chuẩn hóa và trên chuẩn

3.2. Nhu cầu về cơ sở vật chất: Giai đoạn 2014 -2019

Nhà trường tham mưu  và đề xuất với HĐQT tiếp tục mua sắm tu sửa  hệ thống các phòng học bộ môn, hệ thống các công trình vệ sinh, sân tập, thư viện….

Stt

Nội dung

Số lượng (phòng)

Tổng diện tích (m2)

Ghi chú

I

Tổng diện tích đất (m2)

 

20.423

 

II

Tổng diện tích xây dựng (m2)

 

4272

 

 

Phòng sinh hoạt chung( SH các tổ chuyên môn, hiệu bộ)

7

446.32

 

 

Phòng ngủ bán trú khối THCS+ THPT

10

500

 

 

Phòng vệ sinh

20

1275

 

 

Sân chơi

 

10000

 

 

Phòng học

60

4087

 

 

Phòng học kiên cố

40

2680

 

 

Phòng tạm

 

 

 

 

Khối phòng phục vụ học tập

40

2680

 

 

Phòng GD thể chất

1

700

 

 

Phòng GD nghệ thuật

1

128

 

 

Phòng đa năng

1

700

 

 

Phòng máy tính

2

100

 

 

Phòng học ngoại ngữ

1

50

 

 

Thư viện

2

100

 

 

Phòng Đoàn Đội

1

30

 

 

Phòng Truyền thống

1

50

 

 

Phòng học Lý- CN

1

50

 

 

Phòng học Hóa - Sinh

1

50

 

 

Kho thiết bị

1

50

 

 

Khối hành chính-quản tri

8

400

 

 

Phòng họp, giao ban

1

75

 

 

Phòng hội trường

1

200

 

 

Phòng y tế

1

30

 

 

Phòng thường trực, bảo vệ

1

30

 

 

Khu sân chơi, bãi tập, bể bơi

 

3000

 

 

Khu vực nhà bếp

1

 

 

 

Khu nội trú

16

800

 

 

Khu vực nhà kho

1

50

 

 

Khu vệ sinh

20

250

 

 

Khu để xe

2

 

 

 

Sân chơi

1

 

 

 

Sân chơi của nhóm/lớp

 

 

 

 

Sân chơi chung

 

5000

 

III

Trang thiết bị (số phòng)

 

   

 

Số phòng có máy chiếu, ti vi

40

   

 

Số phòng có điều hòa

48

   

 

Số  phong máy tính( 25c/p)

2

100

 

III

Thư viện

 

   

1

Số đầu sách in tiếng Việt

3000

 

 

2

Số đầu sách in tiếng Anh

4000

 

3

Sách GK, SGV

Đủ cho các giáo viên của cvacs  khối lớp

4

Sách tham kháo

Dùng cho học sinh và giáo viên

 

* Mua sắm trang thiết bị dạy học giai đoạn 2014 – 2019

- Tham mưu với HĐQT , làm tờ trình đề xuất với lãnh đạo Sở Giáo dục mua sắm và hỗ trợ cho nhà trường đủ số lượng thiết bị tối thiểu cho 2 phòng học bộ môn; mua sắm thêm các thiết bị dạy học hiện đại( Máy chiếu, máy tính bổ xung cho phòng tin học)

- Quy hoạch môi trường cảnh quan nhà trường; đổ đất tu sửa khu vườn keo thành khu vườn trải nghiệm, học tập và giáo dục Stem nông nghiệp

    - Trồng thêm cây xanh, hoa giấy dọc đường bao từ khu lớp học xuống khu thể chất. và khu vườn keo

4.Nhóm phát triển nguồn lực tài chính:

   4.1. Kế hoạch và biện pháp tăng cường nguồn lực tài chính:

- Nhà trường tự chủ về tài chính nên việc tu sửa, mua mới cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn được nhà trường chủ động do đó đảm bảo kịp thời điều kiện học tập cho học sinh

- Thông báo kịp thời thời gian thu nộp học phí đến các phụ huynh đảm bảo  đủ kinh khí chi trả cho các hoạt động dạy và học

  1. . Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính, thường xuyên kết hợp với ban kiểm soát kiểm tra việc thu chi tài chính, công khai tài chính đúng quy định

- Đề xuất và kiến nghị: Có sự hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

5. Phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Triển khai có hiệu quả website nhà trường, mạng xã hội facebok cung cấp các thông tin, hình ảnh về hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu.

- Triển khai tốt các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện nhằm giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện, tạo niềm tin cậy cho các bậc phụ huynh , thông qua sự tín nhiệm đó sẽ quảng bá thương hiệu cho nhà trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tổ chức thực hiện:

1.1.Phổ biến kế hoạch:

- Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2014 – 2019 được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan cấp trên, Đảng ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, học sinh toàn trường và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

- Niêm yết công khai kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường lên bảng tin nhà trường và đăng tải trên website của trường

1.2.Xây dựng lộ trình:

* Giai đoạn 2014 – 2015:

- Triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường; báo cáo lên cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học

- Hoàn thành cơ bản xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, tham mưu với HĐQT để đầu tư và tu sửa đồng bộ cơ sở vật chất các phòng học và lập dự toán đề nghị chủ đầu tư mua sắm bổ xung thiết bị dạy học đạt chuẩn

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, thu thập minh chứng theo đúng tiêu chuẩn kiểm định giáo dục

          -Từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào năm học 2018 – 2019

*Giai đoạn 2015- 2019:

- Xây dựng kế hoạch , thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học

- Tăng cường hoàn thiện thu thập minh chứng của các tiêu chí theo từng năm

- Thành lập hội đồng tự đánh giá về kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia

- Đăng ký đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

1.2. Phân công trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân:

- Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch theo từng năn học cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển chung cho toàn trường

+ Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng nawmcuar trường và thực hiện kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn

- Các phó hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công phụ trách từng bộ phận, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chị trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất  những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tổ trưởng chuyên môn và trưởng phụ trách các bộ phận:

+ Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch

+ Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) của tổ, trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gianvaf các nguồn lực thực hiện

- Giáo viên, nhân viên: căn cứ kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định, thông tin kịp thời những vướng mắc nhằm có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển của nhà trường

- Các tổ chức đoàn thể trong trường:

+ Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch phát triển

+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và các giải pháp, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ xung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường đã đề ra

- Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Kết hợp cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh các lớp và các tổ chức xã hội hiểu rõ mục tiêu kế hoạch phát triển của nhà trường, kết hợp cùng nhà trường nhằm giáo dục con em mình  thực hiện tôt nhiệm vụ học sinh

VII. Kiến nghị, đề xuất:

7.1.  Cơ quan quản lý ngành giáo dục

Do là trường liên cấp  tư thục nên số học sinh THPT còn ít, vì vậy trong quá trình xét thi đua, khen thưởng rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến thành tích của Khối Tiểu học, Trung học cơ sở.

 Do thực hiện phương pháp giáo dục học sinh thông qua các phương tiện, trang thiết bị hiện đại ,vì vậy nhà trường rất mong được Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nhà trường về Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để việc dạy và học của học sinh và giáo viên trong nhà trường đạt hiệu quả và theo đúng chủ chương ứng dụng công nghệ hiện đại trong hỗ trợ học tập của Bộ giáo dục đề ra.

7.2. Cơ quản quản lý nhà nước cấp địa phương

          Hiện nay các kiến nghị từ rất nhiều năm trước như các đoạn đường lối vào Trường và hệ thống điện cấp cho Trường chưa được quan tâm giải quyết triệt để nên đường vẫn rất xấu và điện lưới cấp không đủ điện áp làm ảnh hưởng đến việc đi lại và học tập của học sinh. Rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương tạo môi trường tốt nhất cho học học tập và sáng tạo.

7.3. Cơ quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh, trung ương

 Có chính sách hố trợ nguồn vốn cho các trường ngoài công lập để giảm gánh nặng về lãi xuất ngân hàng cho các trường ngoài công lập.

Có cơ chế hỗ trợ các trường  ngoài công lập từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động đầu tư chính đáng, có lợi cho người học như: xây dựng ký túc xá, thư viện; hoặc tạo cơ chế vay không tính lãi suất cho đầu tư trong giáo dục… 

7.4. Đề xuất nhằm thu hút đầu tư cho giáo dục ngoài công lập :

          Để thu hút đầu tư cho giáo dục ngoài công lập cần tăng quyền tự chủ cho các trường trong việc huy động và quản lý nguồn thu, trên cơ sở áp dụng cơ chế thị trường, thực hiện cạnh tranh lấy hiệu quả giáo dục làm thước đo./.

Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển của trưởng TH- THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long giai đoạn 2014 – 2019. Kế hoạch chiến lược này nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường trong thời gian 5 đến 10 năm tới; Giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hành năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình vào học tập.

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH Sở GDĐT; Phòng GDĐT TP Hạ Long;

- Ban Chi ủy nhà trường;

- Hiệu trưởng & các Phó HT;

- BCH CĐCS, BT Đoàn trường, Ban đại diện CMHS,Đội TN;

- TTCM; trưởng các bộ phận;

- Lưu: Văn thư.

TM NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng An

 

PHÊ DUYỆT CỦA CẤP TRÊN

Xem tiếp: PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 (Cuối)Chủ đề: Chủ đề 1

Trong mỗi con người luôn có 2 mặt, Một mặt thể hiện tâm thiện và mặt kia là tâm ma và cũng tồn tại song song rất nhiều nỗi sợ hãi. Tâm ma có thể trỗi...
Nằm trong hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long được kế thừa và phát huy những nền tảng đã xây dựng qua 26 năm hoạt động của hệ...

Bạn có muốn xem thêm?