PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

Trước: Kế hoạch bài học

I/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Trường  TH- THCS  Đoàn Thị Điểm Hạ Long là trường tư thục chất lượng cao  được Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long phê duyệt cho phép thành lập và hoạt động , khai giảng  từ năm học 2011 – 2012 tại Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 07/01/2011.

Đến tháng 3 năm 2012.Do nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long và các huyện thị khác trong Tỉnh, đồng thời căn cứ vào khả năng đầu tư về cơ sở vật chất , sự đáp ứng yêu cầu về chất lượng  giáo dục cho đơn vị trường học của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Đoàn Thị Điểm.Trường TH – THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long đã làm tờ trình và đã được nâng cấp đổi tên thành trường TH – THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long  theo quyết định số 1618/QĐ- UBND do phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Vũ Thị Thu Thủy ký ngày 28 tháng 6 năm 2012 .

Ngay sau khi  có quyết định nâng cấp và đi vào hoạt động từ năm học 2012 – 2013 nhà trường đã luôn nhận được sự chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền và sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Sở GD & ĐT Quảng Ninh, Phòng GD & ĐT Thành phố Hạ Long, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT; sự đồng thuận của các thế hệ PHHS cùng với ý trí quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh Nhà trường, Nhà trường đã từng bước  nâng cao được số lượng và chất lương giáo dục hướng tới phấn đấu trường chuẩn quốc gia  trong năm học 2018 – 2019, để trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh trong  toàn Tỉnh , phấn đấu trở thành một trong những trường tư thục chất lượng cao trong khối các trường ngoài công lập của Tỉnh. Trong 5 năm học gần đây Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ Đảng được công nhận là chi bô trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hằng năm nhà trường đều được công nhận  là trường đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn.Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của Nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau.

Nhằm phấn đấu đạt” các tiêu chí xây dựng nhà trường theo đúng các tiêu chí qui định chuẩn chất lượng giáo dục, phấn đấu được công nhận trường chuẩn quốc gia”. Đây chính là các mục tiêu xây dựng của nhà trường, chính vì vậy Ban giám hiệu và toàn thê cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã họp bàn, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014- 2019 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập  CBGV- NV cũng như các thế học sinh nhà trường. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TH – THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước trong thời kỳ “ Công nghiệp hóa và hiện đại hóa”

II/: CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

          - Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 29, Khóa XI của BCH TW Đảng vể “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”;

- Căn cứ thông tư 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

- Căn cứ thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bô Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Căn cứ vào thông tư số 13/2011/TT – BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành vê quy chê tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học .

- Căn cứ  vào chỉ thị, kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh về  việc thực hiện nghị quyết số 29, khóa XI của BCH TW  trên  đia bàn Tỉnh về”  Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết đại hội  của BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Hạ Long về tình hình thực tế công tác giáo dục trên địa bàn

III/TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1- Ưu điểm, thuận lợi:

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số: CB GV- NV:(Năm 2014 – 2015)  130; Trong đó: CBQL: 04, giáo viên: 70, nhân viên: 56 người.

- Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% đạt chuẩn,  và trên chuẩn; trong đó có 3 thạc sĩ.

Công tác tổ chức quản lý của BGH: Nhiệt tình,  tâm huyết, trách nhiệm, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tích cực trong công tác tham mưu với  HĐQT, với các cấp, các ngành để từng bước xây dựng CSVC nhà trường theo mục tiêu khang trang, sạch đẹp, khoa học nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị hàng năm của đơn vị. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: nhiệt tình, đoàn kết và biết chia sẻ trách nhiệm, hợp tác gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Có lực lượng giáo viên cốt cán được khẳng định về chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp thành phố và  cấp tỉnh, được phụ huynh  học sinh tín nhiệm.

Chất lượng học sinh: Năm học 2013 - 2014

Xếp loại hạnh kiểm:

Khối

Tổng

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

Tiểu học

413

413

100

0

0

0

0

0

0

THCS

THPT

218 + 37= 255

203

79,6

52

20,4

0

0

0

0

Tổng

668

616

92

52

7

0

0

0

0

 

Xếp loại học lực:

Khối

Tổng

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

Tiểu học

413

311

75,3

93

22,5

8

1,9

1

0.3

0

0

THCS

218

100

46

81

37

37

17

0

0

0

0

THPT

37

6

16

21

57

6

16

4

11

0

0

Tổng

668

417

62

195

29

59

8

5

0.75

0

0

 Học sinh được công nhận hoàn thành cấp tiểu hoc là 100%

Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: là 100%

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn và các mặt hoạt động:

Trong năm học Nhà trường đã tổ chức tốt các cuộc thi học sinh giỏi cấp Trường.

Khối tiểu học: 2 giải nhất, 12 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích

Khối THCS+THPT: 7 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba, 5 giải khuyến khích

- 3 học sinh đạt giải thi tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia( 1 giải bạc, 2 giải khuyến khích)

- 04 HS đạt giải thi Tiếng anh qua mạng cấp tỉnh (1giải nhất, 3 giải nhì)

-  Học sinh đạt giải viết chữ đẹp cấp TP: 02 học sinh( 1 học sinh giải ba, 1 học sinh giải khuyến khích)

-  Thi văn, toán, tuổi thơ cấp thành phố: 4 giải KK

- Thi tiếng Anh cấp thành phố: 5 giải ba, 1 giải KK

- Tham gia thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba,  1 giải khuyến khích.

* Về cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 40 phòng.

+ Phòng bộ môn: 02phòng.

+ Phòng Tin học: 02 phòng.

+ Phòng Thư viện: 01phòng.

+ Phòng Thiết bị dạy học: 01 phòng.

+ Phòng Y tế: 01 phòng.

+ Phòng Truyền thống nhà trường: 01 phòng.

+ Phòng Truyền thống Đoàn – Đội: 01 phòng.

+ Phòng Hiệu bộ và chức năng: 06 phòng.

+ Nhà tập đa năng: 01

+ Bể bơi: 01

+Sân bóng cỏ nhân tạo: 01

     Cơ sở vật chất  đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại. Cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp – an toàn.

 1. Hạn chế, khó khăn

- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

+ Tính sáng tạo chưa cao, đôi khi còn thiếu quyết liệt trong công tác điều hành.

+ Chưa bồi dưỡng được nhiều lực lượng giáo viên có tay nghề cao để đáp ứng với yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công công tác còn có những bất cập do thiếu giáo viên nhất là môn tiếng Anh

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Nhiều giáo viên trẻ mới ra trường  nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm.Một số ít giáo viên  tiếp cận ứng dụng CNTT còn hạn chế; chất lượng đội ngũ chưa thực sự đều tay, còn một số ít giáo viên – nhân viên chưa thực sự say sưa tâm huyết trong công việc; số lượng giáo viên mũi nhọn còn mỏng.

- Chất lượng học sinh: Do là trường liên cấp tư thục, nên hàng năm lượng học sinh chuyển đi chuyển đến liên tục nhất là số học sinh đầu cấp học nên  chất lượng học sinh các lớp đầu cấp  còn không đồng đều 1số học sinh chuyển đến còn rỗng kiến thức nhất là môn tiếng Anh; một số HS còn ham chơi, chưa chăm học.

- Cơ sở vật chất: Tuy đã cơ bản đáp ứng được so với hiện tại song chưa đảm bảo quy chuẩn; lượng thiết bị dạy học còn thiếu, không đồng bộ; thiếu  thiết bị thí nghiệm thực hành. Phòng thư viện chưa có nhiều đầu sách tham khảo, chưa có giấy chứng nhận thư viện chuẩn

3.Xác định trọng tâm phấn đấu:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động , sáng tạo của mỗi học sinh; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, tăng cường  tổ chức dạy học kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh

- Thường xuyên tu sửa nâng cấp CSVC theo hướng kiên cố hóa, tham mưu đề xuất với HĐQT và Sở giáo dục Đào tạo mua sắm và trang bị thêm các thiết bị dạy học hiện đại để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, trồng thêm cây xanh, tạo dựng môi trường an toàn – xanh và thân thiện

- Thực hiện đánh giá các hoạt động Dạy - Học và quản lý nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đã quy định.

- Tạo dựng một môi trường giáo dục thân thiện: “ Thầy Cô mẫu mực, Học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh”; Giáo dục cho học sinh lòng nhân ái mang đậm bản sắc con người Việt nam” Yêu quê hương đất nước, Yêu hòa bình, lẽ công bằng bác ái, có ý trí vươn lên và có kỹ năng hội nhập toàn cầu”

IV/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Quy mô phát triển:

Dự kiến số lớp, số học sinh giai đoạn 2014 – 2019( Số HS mỗi lớp từ 25 – 35 HS)

 

Năm học

Khối THọc

Khối THCS

Khối THPT

Toàn trường

Số Lớp

Số HS

Số Lớp

Số HS

Số Lớp

Số HS

Số Lớp

Số HS

2014 - 2015

16

410

11

220

03

70

30

700

2015 -2016

16

440

11

240

04

120

31

800

2016 -2017

17

470

11

260

05

150

33

880

2017 - 2018

17

470

12

280

06

160

34

910

2018 -2019

18

500

12

320

06

180

36

1000

 • Mục tiêu hướng tới:

- Phấn đấu xây dựng nhà trương có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện Dạy và Học trong giai đoạn mới. Nâng cao vị thế của nhà trường lên đứng đầu các trương trong khối ngoài công lập của Tỉnh. Giáo viên, học sinh luôn tự tin, năng động và luôn có ý thức vươn lên. Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao giảng dạy môn tiếng Anh, giảng dạy kỹ năng sống và trải nghiệm, thực hiện hoàn thành đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2, đạt trường  chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học :2018 -2019

 • Sứ mệnh:

- Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện

 • Các giá trị cốt lõi:
 • Tinh thần đoàn kết
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Tính trung thực
 • Lòng tự trọng

 

 • Tình nhân ái
 • Sự hợp tác
 • Tính sáng tạo
 • Khát vọng vươn lên
 • Công dân toàn cầu

V/CÁC NHÓM PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2019

 1. Nhóm phát triển các hoạt động giáo dục:

1.1.Phát triển giáo dục:

1.1.1.Mục tiêu phát triển giáo dục:

- Thực hiện nghị quyết số 44/NQ- CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2653/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013; Hội nghị lần thứ 8 ban Chấp hành Trung ương khóa  XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; ; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết địnhk số 404/QĐ - TTg của Thủ tường Chính phủ về đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về Giáo dục Đào tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Tỉnh lần thứ XIV và Chương trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ngày 5/3/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/ TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo

 - Tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Đa dạng hóa các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016- 2020; Đề án tăng cường kĩ năng nghe nói cho học sinh; Quan tâm xây dựng  và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua phát triển  các cộng đồng học ngoại ngữ; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ việc Dạy - Học ngoại ngữ; Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ; Có kế hoạch cụ thể để nhà trường ký kết hợp đồng với các cơ sở ngoại ngữ có giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy; Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu với học sinh, sinh viên nước ngoài.

- Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý; Đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng để đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên nhà trường.

1.1.2. Phát triển chất lượng giáo dục:

    Trong giai đoạn 2014 – 2019: Phấn đấu chỉ tiêu các hoạt động cụ thể như sau:

 • Tuyển sinh các khối lớp đầu cấp: Phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu được giao:
 • Tuyển sinh lớp 1: 4 lớp
 • Tuyển sinh lớp 6: 3 lớp
 • Tuyển sinh lớp 10; Từ 2 – 3 lớp
 • Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn
 • Xếp loại 2 mặt giáo dục :
 • Hạnh kiểm : Khá , tốt  đạt 98%, TB<2% không có học sinh đạt hạnh kiểm yếu
 • Số học sinh được xét công nhận:
 • Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học: 100%
 • Công nhận xét TN THCS:                           100%
 • Thi đỗ TNTHPT Quốc gia:         Đạt tỉ lệ     từ 95 – 98%
 • Đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong nước và đủ tiêu chuẩn xét du học nước ngoài: từ 55 – 60%
 • Tham gia dự thi và có học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG  cấp thành phố và cấp Tỉnh
 1.  Chỉ tiêu chất lượng giáo dục 2 mặt hàng năm:
 • Khối tiểu học:

 

 

Năm học

Hạnh kiểm

 

Kết quả học tập

(hoàn thành)

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

TS HOC SINH

SỐ HS  được đánh giá

Toán

Tiếng việt

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2014 - 2015

415

100

0

0

0

0

0

0

415

415

415

100

413

99,5

2015 -2016

450

100

0

0

0

0

0

0

450

450

450

100

447

99,3

2016 -2017

420

100

0

0

0

0

0

0

420

420

420

100

417

99,3

2017 - 2018

415

100

0

0

0

0

0

0

415

415

413

99,5

412

99,3

2018 -2019

480

100

0

0

0

0

0

0

480

480

480

100

478

99,6

 • Khối THCS và THPT

 

 

NĂM HỌC

 

SĨ SỐ HỌC SINH

 

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

GIỎI

KHÁ

T B

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2014 -2015

410

350

85,4

60

14,6

0

0

0

0

140

34,1

200

48,7

68

16,5

2

0.48

2015 -2016

400

360

90,0

40

10

0

0

0

0

150

37,5

190

47,5

60

15,0

0

0

2016 -2017

410

360

90,0

50

10,0

0

0

0

0

145

35.3

210

51,2

53

12,9

2

0,4

2017  -2018

450

395

87,7

55

12,3

0

0

0

0

160

35,5

240

53,3

48

10,6

2

0,4

2018 -2019

520

450

86,5

70

13,5

0

0

0

0

185

35,5

280

53,8

52

10,0

3

0.5

                                     

1.1.3.Giải pháp thực hiện:

-Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường về vai trò, vị trí và sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển của nhà trường

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chuất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa, đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn thông qua các dự án STEM; tổ chức hoạt đông trải nghiệm giúp học sinh có kỹ năng sống và

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm  công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường

 1. Đảm bảo chất lượng:
  1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng:

- Đảm bảo tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên giảng dạy, sắp xếp và bố trí đủ số lượng giáo viên, đảm bảo cơ cấu giáo viên nhất là giáo viên ngoại ngữ, giáo viên tiểu học

- Đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học trong các phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng

- Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý; ứng dụng phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý cán bộ, giáo vên, nhân viên

- Kiện toàn tổ chưc: Phân công bố trí cán bộ quản lý, giáo viên hợp lý, phát huy năng lực sở trường của từng CBGV sao cho phù hợp với yêu cầu công việc

 1. Các biên pháp quản lý nâng cao chất lượng:

- Thực hiên tốt chương trình gáo dục phổ thông theo qui định; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các cấp học bằng nhiều biện pháp, trong đó quan tâm đến hình thức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo, giáo viên các trường trong hệ thống Đoàn Thị Điểm; trao đổi chuyên môn  nghiệp vụ theo đơn vị tổ, nhóm; Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Phòng và Sở giáo dục tổ chức; tổ chức và tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp; đăng ký các tiết học theo chủ đề, tiết dạy tốt. Liên kết giao lưu với 1 số trường quốc tế để nâng cao trình độ giao tiếp ngoại ngữ cho giáo viên ngoại ngữ và học sinh….

- Đi sâu bồi dưỡng cho các giáo viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy và chủ nhiệm lớp. Phấn đấu 75% giáo viên đạt chuyên môn loại tôt, 25% giáo viên đạt loại khá, không có giáo viên đạt yêu cầu

- Tổ chức các hoạt đông học tập trải nghiệm theo hướng lấy học sinh  làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

- Tăng cường phù đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục đạo đức cho học sinh nồng ghép trong các môn học

1.2.3.Các hoạt động đảm bảo chất lượng:

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

- Thực hiện tốt đề án tăng cường tiếng Anh cho khối Tiểu học và THCS

- Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giao tiếp với các bậc phụ huynh và cộng đồng về công tác giáo dục học sinh

-Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục cho học sinh tính tự lập sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh

1.2.4.Hoạt động tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các tiêu chuẩn đánh giá trường chuẩn quốc gia;

- Việc tự đánh giá chất lượng trường học thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng nhiệm vụ được giao

- Công tác tự đánh giá của nhà trường cần thực hiện đầy đủ theo quy trình và tự đánh giá theo đúng thông tư 42/2012TT- BGDĐT ngày 23/11/2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục trung học

 1. Nhóm phát triển đội ngũ:

2.1.Mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

           Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn khá, giỏi, có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực, tận tụy yêu nghề mến trẻ, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao cho. Cụ thể:

- Đối với cán bộ quản lý:100% trình độ đại học; 100% trung cấp lý luận chính trị; Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm xếp loại khá trở lên

- Đối với giáo viên: 100% trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, 100% giáo viên có trình độ ứng dụng CNTT vào giảng dạy, 70% giáo viên có chứng chỉ ngoại ngữ; 100% giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp loại khá trở lên, trong đó 30% giáo viên được xếp loại Tốt;70% giáo viên xếp loại giáo viên giỏi cấp trường, 30% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở và thành phố, 5% đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 100% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên

Xem tiếp: PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 (Tiếp)Chủ đề: Chủ đề 1

Trong mỗi con người luôn có 2 mặt, Một mặt thể hiện tâm thiện và mặt kia là tâm ma và cũng tồn tại song song rất nhiều nỗi sợ hãi. Tâm ma có thể trỗi...
Nằm trong hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long được kế thừa và phát huy những nền tảng đã xây dựng qua 26 năm hoạt động của hệ...

Bạn có muốn xem thêm?