Ngành giáo dục Quảng Ninh và những phương án cho đợt dịch Covid-19

Ngành giáo dục Quảng Ninh và những phương án cho đợt dịch Covid-19

Ngành giáo dục Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=WcP_qd6uqVI

Phóng sự được thực hiện bởi Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký tuyển sinh