Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long là Trường phổ thông liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông chất lượng cao. Năm học 2019 - 2020, Trường tuyển sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 hệ Tiểu học; lớp 6, 7, 8, 9 hệ Trung học cơ sở và...