5 LÝ DO NÊN CHỌN ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG

LÝ DO SỐ 1:

Hình thành năm 1993, theo đề nghị của Ban Giám hiệu Trường Phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Dự án “Chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp”.

Ngày 7 tháng 5 năm 1997, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 1718/QĐ-UB, thành lập Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, từ đó hệ thống phát triển mạnh mẽ.

LÝ DO SỐ 2:

Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long triển khai một chương trình giáo dục toàn diện, tầm nhìn trở thành một NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC, giúp học sinh có đầy đủ Kiến thức -  Kỹ  năng - Nhân cách.

LÝ DO SỐ 3:

Trường Đoàn thị Điểm Hạ Long liên kết, hợp tác với nhiều trường phổ thông, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.Trường thường xuyên giao lưu, hợp tác, tập huấn và bồi dưỡng về Tiếng Anh với các Trường và các tổ chức giáo dục Quốc tế.

LÝ DO SỐ 4:

Với tầm nhìn xây dựng một NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC, Trường học là nơi diễn ra cuộc sống thực của các con, Nhà trường nỗ lực làm cho thời gian ở trường của học sinh thực sự có ý nghĩa.

LÝ DO SỐ 5:

Chương trình Phát triển cá nhân mang lại cho học sinh những kỹ năng cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn, và là nền tảng để làm việc hiệu quả trong thời đại toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, khi ấy sự thành công của học sinh phụ thuộc vào kỹ năng sống đặc biệt là kỹ năng mềm. giúp các con phát triển hài hòa không chỉ có kiến thức mà còn phong phú về tình thần, thể chất, ý chí, có đạo đức và trách nhiệm xã hội.