Cuộc sống học đường mỗi ngày của DHSers

Tại Doan Thi Diem Ha Long School mỗi ngày đến trường, học sinh là một thành viên trong đại gia đình DHS, được trang bị toàn diện về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất; đồng thời các phương pháp học tập được tối ưu hoá nhằm mang lại lợi ích giáo dục cao nhất cho học sinh.

HỌC SINH TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG --- NỀN NẾP - KỈ CƯƠNG - YÊU THƯƠNG - ĐOÀN KẾT - TỰ LẬP - TỰ TIN - LÀM CHỦ TƯƠNG LAI.

DOANTHIDIEMHALONGSCHOOL

 

Đăng ký tuyển sinh