0 Đường hướng & chiến lược phát triển nhà trường

Đường hướng & chiến lược phát triển nhà trường

I/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Trường  TH- THCS  Đoàn Thị Điểm Hạ Long là trường tư thục chất lượng cao  được Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long phê duyệt cho phép thành lập và hoạt động , khai giảng  từ năm học 2011 – 2012 tại Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 07/01/2011.

Đến tháng 3 năm 2012.Do nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long và các huyện thị khác trong Tỉnh, đồng thời căn cứ vào khả năng đầu tư về cơ sở vật chất , sự đáp ứng yêu cầu về chất lượng  giáo dục cho đơn vị trường học của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Đoàn Thị Điểm.Trường TH – THCS Đoàn Thị Điểm Hạ Long đã làm tờ trình và đã được nâng cấp đổi tên thành trường TH – THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long  theo quyết định số 1618/QĐ- UBND do phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Vũ Thị Thu Thủy ký ngày 28 tháng 6 năm 2012 .

Ngay sau khi  có quyết định nâng cấp và đi vào hoạt động từ năm học 2012 – 2013 nhà trường đã luôn nhận được sự chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền và sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Sở GD & ĐT Quảng Ninh, Phòng GD & ĐT Thành phố Hạ Long, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT; sự đồng thuận của các thế hệ PHHS cùng với ý trí quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh Nhà trường, Nhà trường đã từng bước  nâng cao được số lượng và chất lương giáo dục hướng tới phấn đấu trường chuẩn quốc gia  trong năm học 2018 – 2019, để trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh trong  toàn Tỉnh , phấn đấu trở thành một trong những trường tư thục chất lượng cao trong khối các trường ngoài công lập của Tỉnh. Trong 5 năm học gần đây Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”. Chi bộ Đảng được công nhận là chi bô trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hằng năm nhà trường đều được công nhận  là trường đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn.Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của Nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau.

Nhằm phấn đấu đạt” các tiêu chí xây dựng nhà trường theo đúng các tiêu chí qui định chuẩn chất lượng giáo dục, phấn đấu được công nhận trường chuẩn quốc gia”. Đây chính là các mục tiêu xây dựng của nhà trường, chính vì vậy Ban giám hiệu và toàn thê cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã họp bàn, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014- 2019 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập  CBGV- NV cũng như các thế học sinh nhà trường. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TH – THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước trong thời kỳ “ Công nghiệp hóa và hiện đại hóa”

II/: CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

          - Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 29, Khóa XI của BCH TW Đảng vể “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”;

- Căn cứ thông tư 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

- Căn cứ thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bô Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Căn cứ vào thông tư số 13/2011/TT – BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành vê quy chê tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học .

- Căn cứ  vào chỉ thị, kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh về  việc thực hiện nghị quyết số 29, khóa XI của BCH TW  trên  đia bàn Tỉnh về”  Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết đại hội  của BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Hạ Long về tình hình thực tế công tác giáo dục trên địa bàn

III/TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1- Ưu điểm, thuận lợi:

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số: CB GV- NV:(Năm 2014 – 2015)  130; Trong đó: CBQL: 04, giáo viên: 70, nhân viên: 56 người.

- Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% đạt chuẩn,  và trên chuẩn; trong đó có 3 thạc sĩ.

Công tác tổ chức quản lý của BGH: Nhiệt tình,  tâm huyết, trách nhiệm, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tích cực trong công tác tham mưu với  HĐQT, với các cấp, các ngành để từng bước xây dựng CSVC nhà trường theo mục tiêu khang trang, sạch đẹp, khoa học nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị hàng năm của đơn vị. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: nhiệt tình, đoàn kết và biết chia sẻ trách nhiệm, hợp tác gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Có lực lượng giáo viên cốt cán được khẳng định về chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp thành phố và  cấp tỉnh, được phụ huynh  học sinh tín nhiệm.

Chất lượng học sinh: Năm học 2013 - 2014

Xếp loại hạnh kiểm:

Khối

Tổng

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

Tiểu học

413

413

100

0

0

0

0

0

0

THCS

THPT

218 + 37= 255

203

79,6

52

20,4

0

0

0

0

Tổng

668

616

92

52

7

0

0

0

0

 

Xếp loại học lực:

Khối

Tổng

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

Tiểu học

413

311

75,3

93

22,5

8

1,9

1

0.3

0

0

THCS

218

100

46

81

37

37

17

0

0

0

0

THPT

37

6

16

21

57

6

16

4

11

0

0

Tổng

668

417

62

195

29

59

8

5

0.75

0

0

 Học sinh được công nhận hoàn thành cấp tiểu hoc là 100%

Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: là 100%

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn và các mặt hoạt động:

Trong năm học Nhà trường đã tổ chức tốt các cuộc thi học sinh giỏi cấp Trường.

Khối tiểu học: 2 giải nhất, 12 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích

Khối THCS+THPT: 7 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba, 5 giải khuyến khích

- 3 học sinh đạt giải thi tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia( 1 giải bạc, 2 giải khuyến khích)

- 04 HS đạt giải thi Tiếng anh qua mạng cấp tỉnh (1giải nhất, 3 giải nhì)

-  Học sinh đạt giải viết chữ đẹp cấp TP: 02 học sinh( 1 học sinh giải ba, 1 học sinh giải khuyến khích)

-  Thi văn, toán, tuổi thơ cấp thành phố: 4 giải KK

- Thi tiếng Anh cấp thành phố: 5 giải ba, 1 giải KK

- Tham gia thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba,  1 giải khuyến khích.

* Về cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 40 phòng.

+ Phòng bộ môn: 02phòng.

+ Phòng Tin học: 02 phòng.

+ Phòng Thư viện: 01phòng.

+ Phòng Thiết bị dạy học: 01 phòng.

+ Phòng Y tế: 01 phòng.

+ Phòng Truyền thống nhà trường: 01 phòng.

+ Phòng Truyền thống Đoàn – Đội: 01 phòng.

+ Phòng Hiệu bộ và chức năng: 06 phòng.

+ Nhà tập đa năng: 01

+ Bể bơi: 01

+Sân bóng cỏ nhân tạo: 01

     Cơ sở vật chất  đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại. Cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp – an toàn.

 1. Hạn chế, khó khăn

- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

+ Tính sáng tạo chưa cao, đôi khi còn thiếu quyết liệt trong công tác điều hành.

+ Chưa bồi dưỡng được nhiều lực lượng giáo viên có tay nghề cao để đáp ứng với yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công công tác còn có những bất cập do thiếu giáo viên nhất là môn tiếng Anh

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Nhiều giáo viên trẻ mới ra trường  nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm.Một số ít giáo viên  tiếp cận ứng dụng CNTT còn hạn chế; chất lượng đội ngũ chưa thực sự đều tay, còn một số ít giáo viên – nhân viên chưa thực sự say sưa tâm huyết trong công việc; số lượng giáo viên mũi nhọn còn mỏng.

- Chất lượng học sinh: Do là trường liên cấp tư thục, nên hàng năm lượng học sinh chuyển đi chuyển đến liên tục nhất là số học sinh đầu cấp học nên  chất lượng học sinh các lớp đầu cấp  còn không đồng đều 1số học sinh chuyển đến còn rỗng kiến thức nhất là môn tiếng Anh; một số HS còn ham chơi, chưa chăm học.

- Cơ sở vật chất: Tuy đã cơ bản đáp ứng được so với hiện tại song chưa đảm bảo quy chuẩn; lượng thiết bị dạy học còn thiếu, không đồng bộ; thiếu  thiết bị thí nghiệm thực hành. Phòng thư viện chưa có nhiều đầu sách tham khảo, chưa có giấy chứng nhận thư viện chuẩn

3.Xác định trọng tâm phấn đấu:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động , sáng tạo của mỗi học sinh; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, tăng cường  tổ chức dạy học kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh

- Thường xuyên tu sửa nâng cấp CSVC theo hướng kiên cố hóa, tham mưu đề xuất với HĐQT và Sở giáo dục Đào tạo mua sắm và trang bị thêm các thiết bị dạy học hiện đại để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, trồng thêm cây xanh, tạo dựng môi trường an toàn – xanh và thân thiện

- Thực hiện đánh giá các hoạt động Dạy - Học và quản lý nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đã quy định.

- Tạo dựng một môi trường giáo dục thân thiện: “ Thầy Cô mẫu mực, Học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh”; Giáo dục cho học sinh lòng nhân ái mang đậm bản sắc con người Việt nam” Yêu quê hương đất nước, Yêu hòa bình, lẽ công bằng bác ái, có ý trí vươn lên và có kỹ năng hội nhập toàn cầu”

IV/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Quy mô phát triển:

Dự kiến số lớp, số học sinh giai đoạn 2014 – 2019( Số HS mỗi lớp từ 25 – 35 HS)

 

Năm học

Khối THọc

Khối THCS

Khối THPT

Toàn trường

Số Lớp

Số HS

Số Lớp

Số HS

Số Lớp

Số HS

Số Lớp

Số HS

2014 - 2015

16

410

11

220

03

70

30

700

2015 -2016

16

440

11

240

04

120

31

800

2016 -2017

17

470

11

260

05

150

33

880

2017 - 2018

17

470

12

280

06

160

34

910

2018 -2019

18

500

12

320

06

180

36

1000

 • Mục tiêu hướng tới:

- Phấn đấu xây dựng nhà trương có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện Dạy và Học trong giai đoạn mới. Nâng cao vị thế của nhà trường lên đứng đầu các trương trong khối ngoài công lập của Tỉnh. Giáo viên, học sinh luôn tự tin, năng động và luôn có ý thức vươn lên. Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao giảng dạy môn tiếng Anh, giảng dạy kỹ năng sống và trải nghiệm, thực hiện hoàn thành đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2, đạt trường  chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học :2018 -2019

 • Sứ mệnh:

- Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện

 • Các giá trị cốt lõi:
 • Tinh thần đoàn kết
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Tính trung thực
 • Lòng tự trọng

 

 • Tình nhân ái
 • Sự hợp tác
 • Tính sáng tạo
 • Khát vọng vươn lên
 • Công dân toàn cầu

V/CÁC NHÓM PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2019

 1. Nhóm phát triển các hoạt động giáo dục:

1.1.Phát triển giáo dục:

1.1.1.Mục tiêu phát triển giáo dục:

- Thực hiện nghị quyết số 44/NQ- CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2653/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013; Hội nghị lần thứ 8 ban Chấp hành Trung ương khóa  XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; ; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết địnhk số 404/QĐ - TTg của Thủ tường Chính phủ về đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về Giáo dục Đào tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Tỉnh lần thứ XIV và Chương trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ngày 5/3/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/ TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo

 - Tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Đa dạng hóa các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016- 2020; Đề án tăng cường kĩ năng nghe nói cho học sinh; Quan tâm xây dựng  và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua phát triển  các cộng đồng học ngoại ngữ; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ việc Dạy - Học ngoại ngữ; Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ; Có kế hoạch cụ thể để nhà trường ký kết hợp đồng với các cơ sở ngoại ngữ có giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy; Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu với học sinh, sinh viên nước ngoài.

- Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý; Đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng để đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên nhà trường.

1.1.2. Phát triển chất lượng giáo dục:

    Trong giai đoạn 2014 – 2019: Phấn đấu chỉ tiêu các hoạt động cụ thể như sau:

 • Tuyển sinh các khối lớp đầu cấp: Phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu được giao:
 • Tuyển sinh lớp 1: 4 lớp
 • Tuyển sinh lớp 6: 3 lớp
 • Tuyển sinh lớp 10; Từ 2 – 3 lớp
 • Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn
 • Xếp loại 2 mặt giáo dục :
 • Hạnh kiểm : Khá , tốt  đạt 98%, TB<2% không có học sinh đạt hạnh kiểm yếu
 • Số học sinh được xét công nhận:
 • Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học: 100%
 • Công nhận xét TN THCS:                           100%
 • Thi đỗ TNTHPT Quốc gia:         Đạt tỉ lệ     từ 95 – 98%
 • Đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong nước và đủ tiêu chuẩn xét du học nước ngoài: từ 55 – 60%
 • Tham gia dự thi và có học sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG  cấp thành phố và cấp Tỉnh
 1.  Chỉ tiêu chất lượng giáo dục 2 mặt hàng năm:
 • Khối tiểu học:

 

 

Năm học

Hạnh kiểm

 

Kết quả học tập

(hoàn thành)

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

TS HOC SINH

SỐ HS  được đánh giá

Toán

Tiếng việt

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2014 - 2015

415

100

0

0

0

0

0

0

415

415

415

100

413

99,5

2015 -2016

450

100

0

0

0

0

0

0

450

450

450

100

447

99,3

2016 -2017

420

100

0

0

0

0

0

0

420

420

420

100

417

99,3

2017 - 2018

415

100

0

0

0

0

0

0

415

415

413

99,5

412

99,3

2018 -2019

480

100

0

0

0

0

0

0

480

480

480

100

478

99,6

 • Khối THCS và THPT

 

 

NĂM HỌC

 

SĨ SỐ HỌC SINH

 

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

GIỎI

KHÁ

T B

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

2014 -2015

410

350

85,4

60

14,6

0

0

0

0

140

34,1

200

48,7

68

16,5

2

0.48

2015 -2016

400

360

90,0

40

10

0

0

0

0

150

37,5

190

47,5

60

15,0

0

0

2016 -2017

410

360

90,0

50

10,0

0

0

0

0

145

35.3

210

51,2

53

12,9

2

0,4

2017  -2018

450

395

87,7

55

12,3

0

0

0

0

160

35,5

240

53,3

48

10,6

2

0,4

2018 -2019

520

450

86,5

70

13,5

0

0

0

0

185

35,5

280

53,8

52

10,0

3

0.5

                                     

1.1.3.Giải pháp thực hiện:

-Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường về vai trò, vị trí và sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển của nhà trường

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chuất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa, đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn thông qua các dự án STEM; tổ chức hoạt đông trải nghiệm giúp học sinh có kỹ năng sống và

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm  công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường

 1. Đảm bảo chất lượng:
  1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng:

- Đảm bảo tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên giảng dạy, sắp xếp và bố trí đủ số lượng giáo viên, đảm bảo cơ cấu giáo viên nhất là giáo viên ngoại ngữ, giáo viên tiểu học

- Đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học trong các phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng

- Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý; ứng dụng phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý cán bộ, giáo vên, nhân viên

- Kiện toàn tổ chưc: Phân công bố trí cán bộ quản lý, giáo viên hợp lý, phát huy năng lực sở trường của từng CBGV sao cho phù hợp với yêu cầu công việc

 1. Các biên pháp quản lý nâng cao chất lượng:

- Thực hiên tốt chương trình gáo dục phổ thông theo qui định; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các cấp học bằng nhiều biện pháp, trong đó quan tâm đến hình thức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo, giáo viên các trường trong hệ thống Đoàn Thị Điểm; trao đổi chuyên môn  nghiệp vụ theo đơn vị tổ, nhóm; Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Phòng và Sở giáo dục tổ chức; tổ chức và tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp; đăng ký các tiết học theo chủ đề, tiết dạy tốt. Liên kết giao lưu với 1 số trường quốc tế để nâng cao trình độ giao tiếp ngoại ngữ cho giáo viên ngoại ngữ và học sinh….

- Đi sâu bồi dưỡng cho các giáo viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy và chủ nhiệm lớp. Phấn đấu 75% giáo viên đạt chuyên môn loại tôt, 25% giáo viên đạt loại khá, không có giáo viên đạt yêu cầu

- Tổ chức các hoạt đông học tập trải nghiệm theo hướng lấy học sinh  làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

- Tăng cường phù đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục đạo đức cho học sinh nồng ghép trong các môn học

1.2.3.Các hoạt động đảm bảo chất lượng:

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

- Thực hiện tốt đề án tăng cường tiếng Anh cho khối Tiểu học và THCS

- Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giao tiếp với các bậc phụ huynh và cộng đồng về công tác giáo dục học sinh

-Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục cho học sinh tính tự lập sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh

1.2.4.Hoạt động tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các tiêu chuẩn đánh giá trường chuẩn quốc gia;

- Việc tự đánh giá chất lượng trường học thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng nhiệm vụ được giao

- Công tác tự đánh giá của nhà trường cần thực hiện đầy đủ theo quy trình và tự đánh giá theo đúng thông tư 42/2012TT- BGDĐT ngày 23/11/2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục trung học

 1. Nhóm phát triển đội ngũ:

2.1.Mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

           Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn khá, giỏi, có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực, tận tụy yêu nghề mến trẻ, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao cho. Cụ thể:

- Đối với cán bộ quản lý:100% trình độ đại học; 100% trung cấp lý luận chính trị; Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm xếp loại khá trở lên

- Đối với giáo viên: 100% trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, 100% giáo viên có trình độ ứng dụng CNTT vào giảng dạy, 70% giáo viên có chứng chỉ ngoại ngữ; 100% giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp loại khá trở lên, trong đó 30% giáo viên được xếp loại Tốt;70% giáo viên xếp loại giáo viên giỏi cấp trường, 30% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở và thành phố, 5% đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 100% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên.

2.2.Nhu cầu về đội ngũ cán bộ, giáo viên ,nhân viên

NĂM HỌC

SỐ LỚP

TS CB,GV,NV

CBQL

TRỢ LÝ

 

GIÁO VIÊN

 

NHÂN VIÊN

TH

THCS

THPT

 

 

VP

KẾ TOÁN

BV

 

BT

NT

BẾP

TẠP VỤ

2014 - 2015

30

137

4

22

48

12

6

30

15

2015 - 2016

31

150

4

22

57

15

6

30

16

2016- 2017

33

155

4

22

58

18

6

31

16

2017- 2018

34

155

5

22

57

18

6

31

16

2018- 2019

36

160

5

23

59

19

6

32

16

 1. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên ,nhân viên

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao,bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định về nề nếp trong sinh hoạt, giảng dạy , thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở. Mỗi thầy cô giáo  không chỉ dạy kiến thức văn hóa cho học sinh mà  còn dạy học sinh cách làm người; Ban giám hiệu nhà trường cần kết hợp với Công đoàn xây dựng  bộ quy tắc ứng  xử trong nhà trường, xây dựng tập thể  giáo viên nhà trường thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo

- Rà soát lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm của giáo viên, nhân viên; Động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên chưa có trình độ ngoại ngữ ,tin học tự học để nâng cao trình độ

- Bồi dường chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức: Dự giờ, thao giảng, dự giờ chuyên đề, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn và với các trường nước ngoài; Thường xuyên bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận và giáo viên cốt cán của trường thông qua thực tiễn công tác và tham gia các lớp đào tạo bồi dường do nhà trường và cấp trên tổ chức

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, công bằng trong phê bình, thi đua khen thưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ CBGVNV trên cơ sở bình đẳng; Giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác; Xây dựng môi trường làm việc với không khí đồng thuận, tạo khối đoàn kết nhất trí cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra

- Phát huy tốt vai trò cá nhân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Từng bước hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

3.Nhóm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật:

3.1. Mục tiêu phát triển CSVC kỹ thuật:

- Xây dựng trường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý nhà trường

- Đầu tư, bổ xung nâng cấp các phòng học, phòng bộ môn, các công trình phục vụ học tập( khu thể chất, khu bán trú, nội trú) theo hướng chuẩn hóa và trên chuẩn

3.2. Nhu cầu về cơ sở vật chất: Giai đoạn 2014 -2019

Nhà trường tham mưu  và đề xuất với HĐQT tiếp tục mua sắm tu sửa  hệ thống các phòng học bộ môn, hệ thống các công trình vệ sinh, sân tập, thư viện….

Stt

Nội dung

Số lượng (phòng)

Tổng diện tích (m2)

Ghi chú

I

Tổng diện tích đất (m2)

 

20.423

 

II

Tổng diện tích xây dựng (m2)

 

4272

 

 

Phòng sinh hoạt chung( SH các tổ chuyên môn, hiệu bộ)

7

446.32

 

 

Phòng ngủ bán trú khối THCS+ THPT

10

500

 

 

Phòng vệ sinh

20

1275

 

 

Sân chơi

 

10000

 

 

Phòng học

60

4087

 

 

Phòng học kiên cố

40

2680

 

 

Phòng tạm

 

 

 

 

Khối phòng phục vụ học tập

40

2680

 

 

Phòng GD thể chất

1

700

 

 

Phòng GD nghệ thuật

1

128

 

 

Phòng đa năng

1

700

 

 

Phòng máy tính

2

100

 

 

Phòng học ngoại ngữ

1

50

 

 

Thư viện

2

100

 

 

Phòng Đoàn Đội

1

30

 

 

Phòng Truyền thống

1

50

 

 

Phòng học Lý- CN

1

50

 

 

Phòng học Hóa - Sinh

1

50

 

 

Kho thiết bị

1

50

 

 

Khối hành chính-quản tri

8

400

 

 

Phòng họp, giao ban

1

75

 

 

Phòng hội trường

1

200

 

 

Phòng y tế

1

30

 

 

Phòng thường trực, bảo vệ

1

30

 

 

Khu sân chơi, bãi tập, bể bơi

 

3000

 

 

Khu vực nhà bếp

1

 

 

 

Khu nội trú

16

800

 

 

Khu vực nhà kho

1

50

 

 

Khu vệ sinh

20

250

 

 

Khu để xe

2

 

 

 

Sân chơi

1

 

 

 

Sân chơi của nhóm/lớp

 

 

 

 

Sân chơi chung

 

5000

 

III

Trang thiết bị (số phòng)

 

   

 

Số phòng có máy chiếu, ti vi

40

   

 

Số phòng có điều hòa

48

   

 

Số  phong máy tính( 25c/p)

2

100

 

III

Thư viện

 

   

1

Số đầu sách in tiếng Việt

3000

 

 

2

Số đầu sách in tiếng Anh

4000

 

3

Sách GK, SGV

Đủ cho các giáo viên của cvacs  khối lớp

4

Sách tham kháo

Dùng cho học sinh và giáo viên

 

* Mua sắm trang thiết bị dạy học giai đoạn 2014 – 2019

- Tham mưu với HĐQT , làm tờ trình đề xuất với lãnh đạo Sở Giáo dục mua sắm và hỗ trợ cho nhà trường đủ số lượng thiết bị tối thiểu cho 2 phòng học bộ môn; mua sắm thêm các thiết bị dạy học hiện đại( Máy chiếu, máy tính bổ xung cho phòng tin học)

- Quy hoạch môi trường cảnh quan nhà trường; đổ đất tu sửa khu vườn keo thành khu vườn trải nghiệm, học tập và giáo dục Stem nông nghiệp

    - Trồng thêm cây xanh, hoa giấy dọc đường bao từ khu lớp học xuống khu thể chất. và khu vườn keo

4.Nhóm phát triển nguồn lực tài chính:

   4.1. Kế hoạch và biện pháp tăng cường nguồn lực tài chính:

- Nhà trường tự chủ về tài chính nên việc tu sửa, mua mới cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn được nhà trường chủ động do đó đảm bảo kịp thời điều kiện học tập cho học sinh

- Thông báo kịp thời thời gian thu nộp học phí đến các phụ huynh đảm bảo  đủ kinh khí chi trả cho các hoạt động dạy và học

 1. Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính, thường xuyên kết hợp với ban kiểm soát kiểm tra việc thu chi tài chính, công khai tài chính đúng quy định

- Đề xuất và kiến nghị: Có sự hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

5. Phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Triển khai có hiệu quả website nhà trường, mạng xã hội facebok cung cấp các thông tin, hình ảnh về hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu.

- Triển khai tốt các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện nhằm giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện, tạo niềm tin cậy cho các bậc phụ huynh , thông qua sự tín nhiệm đó sẽ quảng bá thương hiệu cho nhà trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổ chức thực hiện:

1.1.Phổ biến kế hoạch:

- Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2014 – 2019 được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan cấp trên, Đảng ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, học sinh toàn trường và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

- Niêm yết công khai kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường lên bảng tin nhà trường và đăng tải trên website của trường

1.2.Xây dựng lộ trình:

* Giai đoạn 2014 – 2015:

- Triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường; báo cáo lên cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học

- Hoàn thành cơ bản xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, tham mưu với HĐQT để đầu tư và tu sửa đồng bộ cơ sở vật chất các phòng học và lập dự toán đề nghị chủ đầu tư mua sắm bổ xung thiết bị dạy học đạt chuẩn

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, thu thập minh chứng theo đúng tiêu chuẩn kiểm định giáo dục

          -Từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào năm học 2018 – 2019

*Giai đoạn 2015- 2019:

- Xây dựng kế hoạch , thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học

- Tăng cường hoàn thiện thu thập minh chứng của các tiêu chí theo từng năm

- Thành lập hội đồng tự đánh giá về kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia

- Đăng ký đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

1.2. Phân công trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân:

Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch theo từng năn học cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển chung cho toàn trường

+ Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng nawmcuar trường và thực hiện kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn

Các phó hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công phụ trách từng bộ phận, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chị trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất  những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tổ trưởng chuyên môn và trưởng phụ trách các bộ phận:

+ Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch

+ Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) của tổ, trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gianvaf các nguồn lực thực hiện

Giáo viên, nhân viên: căn cứ kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định, thông tin kịp thời những vướng mắc nhằm có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển của nhà trường

- Các tổ chức đoàn thể trong trường:

+ Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch phát triển

+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và các giải pháp, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ xung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường đã đề ra

Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Kết hợp cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh các lớp và các tổ chức xã hội hiểu rõ mục tiêu kế hoạch phát triển của nhà trường, kết hợp cùng nhà trường nhằm giáo dục con em mình  thực hiện tôt nhiệm vụ học sinh

VII. Kiến nghị, đề xuất:

7.1.  Cơ quan quản lý ngành giáo dục

Do là trường liên cấp  tư thục nên số học sinh THPT còn ít, vì vậy trong quá trình xét thi đua, khen thưởng rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến thành tích của Khối Tiểu học, Trung học cơ sở.

 Do thực hiện phương pháp giáo dục học sinh thông qua các phương tiện, trang thiết bị hiện đại ,vì vậy nhà trường rất mong được Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nhà trường về Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để việc dạy và học của học sinh và giáo viên trong nhà trường đạt hiệu quả và theo đúng chủ chương ứng dụng công nghệ hiện đại trong hỗ trợ học tập của Bộ giáo dục đề ra.

7.2. Cơ quản quản lý nhà nước cấp địa phương

          Hiện nay các kiến nghị từ rất nhiều năm trước như các đoạn đường lối vào Trường và hệ thống điện cấp cho Trường chưa được quan tâm giải quyết triệt để nên đường vẫn rất xấu và điện lưới cấp không đủ điện áp làm ảnh hưởng đến việc đi lại và học tập của học sinh. Rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương tạo môi trường tốt nhất cho học học tập và sáng tạo.

7.3. Cơ quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh, trung ương

 Có chính sách hố trợ nguồn vốn cho các trường ngoài công lập để giảm gánh nặng về lãi xuất ngân hàng cho các trường ngoài công lập.

Có cơ chế hỗ trợ các trường  ngoài công lập từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động đầu tư chính đáng, có lợi cho người học như: xây dựng ký túc xá, thư viện; hoặc tạo cơ chế vay không tính lãi suất cho đầu tư trong giáo dục… 

7.4. Đề xuất nhằm thu hút đầu tư cho giáo dục ngoài công lập :

          Để thu hút đầu tư cho giáo dục ngoài công lập cần tăng quyền tự chủ cho các trường trong việc huy động và quản lý nguồn thu, trên cơ sở áp dụng cơ chế thị trường, thực hiện cạnh tranh lấy hiệu quả giáo dục làm thước đo./.

Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển của trưởng TH- THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long giai đoạn 2014 – 2019. Kế hoạch chiến lược này nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường trong thời gian 5 đến 10 năm tới; Giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hành năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình vào học tập.

BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014- 2019, NĂM HỌC 2019- 2020

I/ LÝ DO CẦN BỔ SUNG:

          Năm học: 2014 – 2015, nhà trường đã lập kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2014 – 2019 , với mục tiêu phấn đấu đến năm học 2018 – 2019 nhà trường đăng ký được kiểm định và công nhận trường chuẩn quốc gia dựa vào các văn bản cụ thể sau:

 • Căn cứ thông tư 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
 • Căn cứ thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bô Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Nhưng đến tháng 8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông tư 18/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học có nhiều cấp học, do đó năm học 2018 – 2019 nhà trường đã tạm dừng việc đăng ký đánh giá ngoài để đề nghị cấp trên kiểm định chất lượng và công nhận nhà trường đạt chuẩn quốc gia

Năm học 2019 – 2020. Dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư 18/2018/ TT – BGDĐT,  và công văn số 2187/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020, Trường TH – THCS – THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long đã họp liên tịch và thống nhất trong toàn thể Hội đồng giáo dục nhà trường tiếp tục bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2014 – 2019 và tầm nhìn đến năm 2025 trong năm học 2019 - 2020

II.TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

 1. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2019 – 2020
 1. Công tác tổ chức:
 • Tổng số  CBGV NV: 165
 • HĐQT:  2
 • P. CT HĐQT:   1
 • P. GĐ công ty:  1
 • CBQL      05 (Trong đó: trình độ chuyên môn ĐH: 04; thạc sĩ 01)
 • Trợ lý chuyên môn: 2
 • Giáo viên: 78( có 3 thỉnh giảng)
 • Giáo viên tiểu học: 19
 • Giáo viên THCS – THPT: 56
 • Nhân viên:( Bán trú, Bếp, tạp vụ, kế toán, văn phòng,  bảo vệ, sửa chữa, nộ trú:    78
 1. Trình độ giáo viên:( Tinh đến đầu năm học2019 - 2020)
 • 100% đạt chuẩn và trên chuẩn theo cấp học
   Thạc sĩ: 5;   Đại học:  66;  Cao đẳng 5
 • Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, P. hiệu trưởng:   Tốt: 3 ; Khá 1
 •  Xếp loại tay nghề  chuẩn giáo viên đến cuối năm học 2018 – 2019: 100% đạt khá
 • Giáo viên  dạy giỏi các câp năm 2018 – 2019:
 • cấp tỉnh:               5
 • Cấp Thành phố:  13
 • Cấp cơ sở:            3
 • Cấp trường;          19
 1. Tổng số tổ chuyên môn, phục vụ   13     
 2.  Học sinh:
            + Tổng số lớp: ( 2019 – 2020):    36
 • Tiểu học:   17 lớp
 • THCS:        12 lớp
 • THPT:          7 lớp
   + Tổng số học sinh: 1061
 • Tiểu học: 514
 • THCS:      339
 • THPT:      208
 1. Cơ sở vật chất

- Diện tích khuôn viên và thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đai:
        + Diện tích đất: 20,423,000m2; Đã có Giấy chứng nhận  Quyền sử dụng đất  do sở tài nguyên môi trường cấp số GCN: CT 00109 ngày 15/7/2009
        - Phòng học: 40:           Kiên cố:40
        - Công trình vệ sinh:   Tất cả các tầng đều có nhà  vệ sinh  đạt chuẩn phục vụ CBGV, NV và học sinh.
       - Trang thiết bị trong phòng học: Mỗi phòng học đều có quạt, đèn chiếu sáng, điều hòa, máy chiếu( Ti vi 55 in phục vụ  dạy-  học)

 •  Thư viện,  phòng thí nghiệm, Phòng học bộ môn: được trang bị đầy đủ  sách theo đúng các danh mục  sách và thiết bị tối thiểu cho từng cấp học
 • Phòng học vi tính: có 2 phòng với 50 máy đã sử dụng nhiều năm nên chất lượng không đảm bảo, đã hỏng nhiều
 • Mạng công nghệ thông tin: trong trường đã phủ sóng wifi và  kết nối mạng internet vào khai thác, sử dụng.
 • Phòng làm việc hiệu bộ:
 • Hội trường: 1
 • Phòng họp giao ban: 1
 • Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn: 3
 • Phòng BGH + HĐQT:  6
 • Văn phòng + Kế toán: 2
 • Phòng đọc và kho thư viện: 2
 • Phòng học bộ môn : Lý – CN , Hóa – Sinh, Tiếng anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật: 6
 • Khu giáo dục thể chất: Gồm nhà đa năng, sân bóng, bể bơi
 • Khu vườn trải nghiệm giáo dục Stem nông nghiệp và công nghiệp

2. Những mặt mạnh, mặt yếu
          a) Mặt mạnh

 • Trường luôn nhận được sự quan tâm của HĐQT trong việc đầu tư và tu sửa, bổ xung về cơ sở vật chất. Được sự chỉ đạo trực tiếp  về chuyên môn của phòng giáo dục và Sở giáo dục .
 • Đôi ngũ cán bộ quản lý nhiệt tình, có kinh nghiệm, tích cực học tập và đổi mới
 • Đội ngũ giáo viên trẻ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ 100%.
 •  Phụ huynh nhà trường luôn quan tâm đến việc học tập của con em mình.
 • Mô hình giáo dục nhà trường là mô hình giáo dục chất lượng cao, bán trú, nội trú rất thuận lợi cho phụ huynh đi làm cả ngày không có điều kiện quản lý chăm sóc và đưa đón con
 • Cơ sở vật chất phòng học đủ về số lượng bảo đảm về chất lượng đáp ứng cho công tác dạy và học, trang thiết bị dạy học hiện đại là điều kiện tốt cho công tác đổi mới phương pháp dạy học.
 • Trong những năm qua nhà trường luôn phát triển bền vững và đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến và xuất sắc.
            b) Mặt yếu:
 • Vị trí nhà trường ở xa trung tâm, không thuận lợi cho việc phụ huynh đưa đón học sinh
 • Nhận thức của 1 số phụ huynh học sinh còn phân biệt trường công lập và tư thục.
 •  Học sinh: Chất lượng đầu vào của các khối lớp đầu cấp THCS và THPT không đều, ý thức học tập, rèn luyện  của 1 số học sinh còn chưa tốt. Nhiều em còn ham chơi, chưa xác định được động cơ thái độ học tập, gia đình  có điều kiện kinh tế  nên còn chiều con, tỷ lệ chuyên cần trung bình chưa cao.
 • Giáo viên, nhân viên: Đội ngũ  giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh còn hạn chế
 •  Về cơ sở vật chất: Hệ thống thiết bị điện lưới đầu năm học chưa được ổn đinh, những ngày cao điểm trời nóng điện sụt áp gây hỏng các thiết bi dạy học, phòng học bộ môn thiết bị không đồng bộ, còn thiếu các thiết bị phục vụ giảng dạy hiện đại.

3.Những vấn đề cần tập trung

 - Xây dựng các tiêu chí phấn đấu theo thông tư 18/2018 về chuẩn chất lượng giáo dục
- Nâng cao chất lượng dạy và học theo mô hình trường học mới
- Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

 • Tổ chức tôt các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống,  dạydự án Stem  đối với các khối lớp theo phầm mềm của Mỹ
 • Tổ chức dạy học hiệu quả môn tiếng Anh tăng cường của các khối lớp

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
          1. Mục tiêu:

Phấn đấu xây dựng nhà trương có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện Dạy và Học trong giai đoạn mới. Nâng cao vị thế của nhà trường lên đứng đầu các trương trong khối ngoài công lập của Tỉnh. Giáo viên, học sinh luôn tự tin, năng động và luôn có ý thức vươn lên. Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao giảng dạy môn tiếng Anh, giảng dạy kỹ năng sống và trải nghiệm, thực hiện hoàn thành đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học :2019 – 2020

 Sứ mệnh:

Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện

Các giá trị cốt lõi:

 • Tinh thần đoàn kết
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Tính trung thực
 • Lòng tự trọng

 

 • Tình nhân ái
 • Sự hợp tác
 • Tính sáng tạo
 • Khát vọng vươn lên
 • Công dân toàn cầu

 

2.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            1. Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

            2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức , lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với xã hội

            3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

            4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương

5. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

6. Triển khai và phấn đấu xây dựng nhà trường  theo các tiêu chí của “ ngôi trường hạnh phúc”

3. GIẢI PHÁP

 1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia

- Tăng cường quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: cần rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên làm công tác quản lý thiết bị dạy học, có kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học bộ môn, chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học theo Công văn số 3456/SGDĐT ngày 28/12/2018.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia, báo cáo về Sở GDĐT để công nhận vào tháng 12/2019 (thực hiện theo Thông tư số 18/2018 của Bộ GDĐT).

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá theo Công văn số 5932/BGDĐT ngày 28/12/2018 và Công văn số 1816/ SGDĐT về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thu thập minh chướng, phiếu đánh giá tiêu chí và xây dựng báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị hồ sơ để đánh giá ngoài (có kế hoạch riêng).

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

- Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông 2006; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung , cập nhật những thông tin mới phù hợp thay thế cho những thông tin cũ, lạc hậu.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học phù hợp với điều kiện thực tế của trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, xếp thời khóa biểu linh hoạt phù hợp với kế hoạch giáo dục các môn học.

- Với các môn học có nội dung tích hợp, phải xác định nội dung tích hợp trong kế hoạch giáo dục môn học, không xây dựng riêng kế hoạch giáo dục tích hợp.

- Thực hiện dạy nghề phổ thông theo Công văn số 2772/SGDĐT ngày 24/10/2016 và thực hiện thi nghề phổ thông cấp THPT vào ngày 28,29/9/2019 (nhà trường có 49 học sinh dự thi đạt 100%).

- Từ năm học 2019 -2020 đối với THCS: kỳ 1 học môn Âm nhạc lớp 9, môn Mỹ thuật học ở học kỳ II.

b) Việc tổ chức học 2 buổi/ngày

* Khối Tiểu học

- Thực hiện thời lượng tiết dạy tối đa 7 tiết/ngày (buổi sáng không quá 04 tiết; buổi chiều không quá 03 tiết; một tuần không quá 35 tiết

- Học sinh được tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp; không giao bài tập về nhà cho học sinh.

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá.

- Dự kiến tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần. Bắt đầu học từ tháng 10/2019

* Đối với Trung học

- Nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ ngày, mỗi ngày dạy không quá 8 tiết, mỗi tuần học từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (chiều thứ 7 nghỉ) theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT; nhà trường bố trí dạy một số tiết  bổ trợ trong một tuần từ đầu năm đến cuối năm học đối với một số môn cụ thể với nội dung phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng.

c.Việc tổ chức dạy học đối với môn tiếng Anh

Tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh có

sự tham gia của người nước ngoài” đã được phê duyệt đối với lớp tăng cường

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT về việc triển khai đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp Trung học từ năm học 2014-2015;

- Mời giáo viên người nước ngoài tham gia vào các hoạt động kiểm tra, đánh giá, đặc biệt với kĩ năng nói.

d)Việc tổ chức giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH- UBND ngày 30/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GDHN trong nhà trường;

- Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong

nhà trường;

e) Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05)  phòng chống tham nhũng; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo

* Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

- Các tổ chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 bằng cách lồng ghép, tích hợp trong các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa theo đặc trưng môn học

- Tích hợp một số hoạt động giáo dục trong giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trong kế hoạch giáo dục một số môn học

* Giáo dục đạo đức lối sống

- Ngoài các nội dung giáo dục trong bộ môn Giáo dục công dân, Đạo đức, các tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức, hành vi của học sinh thông qua giáo dục đạo đức trong nhà trường” đã được triển khai từ năm học 2017 -2018 đối với khối trung học.

* Giáo dục phòng chống tham nhũng

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ , công văn số 8784/BGDĐT- GDTrH ngày 06/12/2013 của Bộ GDĐT về việc thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào môn học Giáo dục công dân đối với khối THPT (không xây dựng thành kế hoạch riêng), đảm bảo tổng thời lượng tích hợp các nội dung phòng, chống tham nhũng trong toàn cấp học (từ lớp 10 đến lớp 12) tương đương 6 tiết (270 phút).

* Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

- Từ năm học 2019 -2020: cần quan tâm tuyên truyền giáo dục học sinh về phân loại rác thải và không sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần thông qua tích hợp, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục ( nhà trường đã bố trí có hai thùng rác tại các vị trí lớp học, ghi rõ thùng rác vô cơ và thùng rác hữu cơ với hai màu khác nhau để học sinh dễ phân biệt).

* Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo

- Tổ chức tuyên truyền Luật biển Việt nam được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông  qua ngày 21/6/2012 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vào đầu năm học.

Giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các chương trình hoạt động của Đoàn, Đội.

* Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh trong buổi họp hội đồng, dưới cờ, họp phụ huynh học sinh đầu năm học, giữa năm học, cuối năm học.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm về sử dụng năng lượng tiết kiệm ; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (số 5//2010/QH12 ngày 17/6/2010).

g) Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học ,dành sự quan tâm tới các lớp đầu cấp (lớp 1,6,10) giúp học sinh làm quen với môi trường học tập mới

- Tổ chức cho học ôn luyện các bài hát Quốc ca, Đội ca, chào cờ đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt nam.

- Tổ chức lễ phát động ủng hộ 1000 lá cờ đỏ sao vàng để tặng cho ngư dân Quảng ninh bám biển bảo vệ biển đảo Quảng Ninh.

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu và tổ chức tọa đàm về lớp học hạnh phúc- trường học hạnh phúc

- Trong năm học 2019 -2020: tiếp tục đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học Stem đối với một số môn học và dạy các dự án STEM từ học kỳ hai đối với lớp 1A1, 1A2 và từ học kỳ 1 đối với các lớp 6, 7, 8

- Tổ chức các lớp câu lạc bộ tự nguyện vào sáng thứ 7 hàng tuần (từ tháng 10/2019) đối với khối Tiểu học và câu lạc bộ đàn ghi ta, nhảy do một số học sinh khối trung học tự nguyện tổ chức ngoài giờ học nhằm góp phần phát triển năng lực học sinh như: văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao.

h) Công tác giáo dục thể chất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT về công tác giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trong nhà trường.

- Trong năm học 2019 -2020: thực hiện các môn GDTC: võ cổ truyền, bơi, bóng đá, bóng rổ, GDTC hiện hành (có kế hoạch dạy học từng môn học cụ thể riêng).

- Triển khai thể dục buổi sáng hàng ngày trong suốt năm học:

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường vào tháng 10 để chọn những học sinh có năng khiếu tham gia tập luyện và thi đấu một số môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp Tỉnh.

 

i) Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

- Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học-công nghệ-kĩ thuật-toán  trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

- Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học vào tháng 12/2019 và cuộc thi Sáng tạo robot vào tháng 3/2020 (do SGDĐT tổ chức).

- Tổ chức dạy Stem và trưng bày sản phẩm Stem vào tháng 4/2020.

k) Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn số 2369/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2018 về việc thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh; thực hiện Công văn số 3129/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2018 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ từ năm học 2018 -2019.

- Giáo viên phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm

huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng taọ trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học;

 1. . Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

a) Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Sở GDĐT tổ chức. Sau khi dự các lớp tập huấn trên, các tổ/ nhóm chuyên môn tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên trong tổ/ nhóm chuyên môn các nội dung đã được bồi dưỡng, tập huấn, đảm bảo tất cả giáo viên bộ môn đều nắm bắt được các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ mới của năm học.

- Căn cứ theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Sở GDĐT;

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và bố trí, sử dụng giáo viên có hiệu quả.

b) Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

- Bố trí xắp xếp giáo viên hợp lý, cân đối giáo viên dạy trong từng khối

-Tăng cường công tác kiểm tra, tự đánh giá, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.

c) Chú trọng và đẩy mạnh công tác chủ nhiệm lớp

* Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học của giáo viên chủ nhiệm phù hợp với chỉ đạo của ngành về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, năng lực cho học sinh phù  hợp với điều kiện của nhà trường và từng khối lớp; chỉ đạo, triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

* Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp:

- Chủ động học hỏi để nâng cao nhận thức về vai trò, năng lực, phẩm chất của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Bồi dưỡng thường xuyên tập trung vào các modun 31, 32, 33 và áp dụng kết quả bồi dưỡng này trong công tác chủ nhiệm của mình, cần lưu ý quan tâm đến một số nội

dung sau:

+ Chú trọng hoạt động sinh hoạt lớp: Giáo viên chủ nhiệmphải có kế hoạch giờ sinh hoạt lớp, trong đó giáo viên chủ nhiệm cần thu nhận ý kiến từ đồng nghiệp

+ Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

- Hàng tháng vào ngày 25 giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo công tác chủ nhiệm để Hiệu trưởng kiểm tra và nắm bắt tình hình các lớp để kịp thời chỉ đạo.

 1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

- Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục;

- Tăng cường công tác kiểm tra theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

- Thực hiện đúng quy định về hồ sơ, số sách trong nhà trường theo Chỉ thị số 138/CT - BGDĐT; thực hiện nghiêm túc Quy định về dạy thêm, học thêm theo Quyết  định số 02/2019/ QĐ – UBND

 1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và quản lý

- Ứng dụng CNTT trong dạy và học nhằm đổi mới, đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra đánh giá người học; dạy học  phân hóa theo năng lực nhận thức của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến  thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông  2006 và chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng môi trường học mọi lúc, mọi nơi...

- Khai thác hiệu quả các phần mềm dạy học của từng bộ môn theo hướng dẫn tại Công văn số 3456/SGDĐT.

 1. Công tác truyền thông:

- Đẩy mạnh công tác tryền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục; tuyên truyền các kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đông thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục.

- Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin bài về các hoạt động của trường, tập trung vào các tin bài về các hoạt động giáo dục trong năm học; các bài viết về hoạt động của các tổ chuyên môn thể hiện rõ đổi mới phương pháp dạy học...

 1. Thực hiện chế độ báo cáo và công tác thi đua, khen thưởng

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định về báo cáo: sơ kết học kỳ trước ngày 15/1/2020; báo cáo tổng kết năm học trước ngày 5/6/2020 và các báo cáo thường xuyên, đột xuất đúng thời hạn, đúng cấu trúc, đủ nội dung, số liệu cập nhật, thông tin chính xác, rõ ràng.

- Công tác thi đua đảm bảo công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các tập thể, cá nhân đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua một cách thực chất, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích.

 

Chỉ tiêu về thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020:

 • Cá nhân:

+ Lao động tiên tiến: 160 cá nhân = 100% (trong đó GV trực tiếp giảng dạy  có 75 người)

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:  12 cá nhân = 15%  lao động tiên tiến GV

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02 cá nhân trở lên;

+ Giáo viên giỏi cơ sở:  35 GV = 46%

+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở: 20 cá nhân = 55,5%

+ Được tặng Giấy khen của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp: 7  cá nhân;

+ Được tặng Bằng khen các cấp:  cá nhân;

 • Tập thể:

           + Trường được đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mức 2, được công nhận chuẩn quốc gia cấp độ 1

+ 100% các tổ chuyên môn, văn phòng đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó ít nhất 03 tổ đạt "Lao động xuất sắc";

+ Tập thể nhà trường được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhận cờ của BGD ĐT

+ Chi bộ Đảng đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh";

+ Công đoàn cơ sở: Đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục công nhận danh hiệu "Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc", Công Đoàn ngành tặng Giấy khen;

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đề nghị Tỉnh Đoàn Quảng Ninh công nhận danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” và tặng Bằng khen;

+ Đội Thiếu niên Tiền phong: Đạt danh hiệu liên đội xuất sắc của thành phố;

+ Hội Chữ thập đỏ: Đề nghị Tỉnh Hội công nhận danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

III. TỔ CHỨC, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.
          1. Ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược:
Ban chỉ đạo sẽ được điều chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp với tình hình nhân sự hàng năm.
          2. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch bổ sung chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, NV, PHHS và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể.
          3. Tổ chức.
Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch

 1. Hiệu trưởng nhà trường

            - Triển khai Kế hoạch này tới các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Ban chấp hành các đoàn thể,  các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

            - Huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện Kế hoạch.

            - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

            - Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

 1. Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên

            - Phối hợp với Hiệu trưởng triển khai thực hiện Kế hoạch;

            - Cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên;

            - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trong từng bộ phận do mình quản lý, chỉ đạo.

 1. Các Phó Hiệu trưởng.

            - Tham gia triển khai, thực hiện Kế hoạch.

            - Cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với các lĩnh vực công tác được giao.

            - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

            Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng.

            - Phổ biến chi tiết Kế hoạch này tới toàn thể giáo viên, nhân viên thuộc phạm vi quản lý.

            - Căn cứ Kế hoạch này và các chương trình, kế hoạch do các Phó Hiệu trưởng cụ thể hóa từ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu để được chỉ đạo giải quyết.

            - Định kỳ hoặc đột xuất khi được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu.

 1. Giáo viên, nhân viên

            Xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Đăng ký tuyển sinh