Hoạt Động Sáng Tạo Đồ Dùng - Thiết Bị Dạy Học

Thứ bảy, ngày 12/11/2022, chúc mừng một ngày vui, một ngày hội tụ của các tổ chuyên môn Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long tại Hoạt Động Sáng Tạo Đồ Dùng - Thiết Bị Dạy Học, một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của nhà trường hướng đến Chào Mừng Kỉ Niệm 40 Năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Đăng ký tuyển sinh