Thành Lập Ban Phục Vụ & Chăm Sóc Học Sinh

THÀNH LẬP BAN PHỤC VỤ & CHĂM SÓC HỌC SINH VÌ SỨC KHỎE & AN TOÀN CỦA HỌC SINH

Trong những năm học vừa qua, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long đã đi vào nề nếp. Công tác phòng, chống dịch, bệnh, đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm vẫn luôn được chú trọng. Công tác y tế trường học đang góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện.

Hiểu rõ tầm quan trọng và thiết yếu của các bộ phận, phòng ban trong công tác này, ngày 11.6 vừa qua, nhà trường đã ra quyết định thành lập Ban Phục vụ và chăm sóc học sinh.

Ban Phục vụ và chăm sóc học sinh được kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận đặc thù trong nhà trường, bao gồm: bộ phận Bếp, bộ phận Bán trú, bộ phận Tạp vụ, bộ phận Y tế.

Ban Phục vụ và chăm sóc học sinh có nhiệm vụ tổ chức, điều phối công việc của các bộ phận trực thuộc, không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất, an toàn lao động; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phục vụ và chăm sóc học sinh theo hướng chuyên nghiệp.

Với thông điệp “Trường học an toàn, trẻ em, học sinh khỏe mạnh”, chắc chắn rằng Ban Phục vụ và chăm sóc học sinh sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho nhà trường, để chăm sóc và nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam khoẻ mạnh, năng động và trưởng thành.

Đăng ký tuyển sinh