Top 10 những ca khúc hay về phòng chống covid 19

 

1. Ghen Cô Vy

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=BtulL3oArQw

2. Việt Nam sẽ chiến thắng.

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=OSFfph_1k0g

3. DIỆT GIẶC CORONA - ĐạtG x DuUyên 

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=p0CVzRv5aDc

4. VIỆT NAM ƠI! ĐÁNH BAY COVID! (MINH BETA)

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=FS7qCrNKEgE&t=4s

5. Cô Na Đi Xa - OSAD | Music Video Animation #fightcorona

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=pJuNTSOMZ_A

6. BÙI CÔNG NAM - TỰ GIÁC CÁCH LY

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=vMmsHaEbeUY

7. THẬT BẤT NGỜ, CÔ VY ĐẾN - Trúc Nhân

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=f2yOUiP91Ro

8. TRỐNG CƠM - CHỐNG COVID19 | Vietnamese/English version by KYO YORK

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE

9. SAO ANH CHƯA VỀ NHÀ (#HappyAtHome) - BỘ Y TẾ x TikTok x AMEE | Official M/V | #ONhaVanVui Challenge

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=6B57gePMbho

10. VÒNG TAY ĐẤT MẸ VŨ THẮNG LỢI TỰ HÀO ĐẤT VIỆT TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVI19

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=TGllQhvUNvs

Đăng ký tuyển sinh