ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG - TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Nền Nếp - Đoàn Kết - Yêu Thương

Tiết chào cờ đầu tiên của tuổi học trò

Tiết chào cờ đầu tiên của tuổi học trò

Tiết chào cờ đầu tiên của tuổi học trò dành cho tất cả các con học sinh khối...

THÔNG BÁO V/v tập trung học sinh (Năm học 2020 – 2021)

THÔNG BÁO V/v tập trung học sinh (Năm học 2020 – 2021)

THÔNG BÁO V/v tập trung học sinh (Năm học 2020 – 2021)

Quy trình - Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  (Năm học 2020-2021)

Quy trình - Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Năm học 2020-2021)

Quy trình - Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Năm học 2020-2021)

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức “Câu lạc bộ Học đường”)

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức “Câu lạc bộ Học đường”)

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức “Câu lạc bộ Học đường”)

THÔNG BÁO - Về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trong trạng thái bình thường mới

THÔNG BÁO - Về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trong trạng thái bình thường mới

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tại Công văn số...

Thông tin hữu ích