Danh sách các tuyến xe đưa đón học sinh năm học 2021 - 2022

DANH MỤC CÁC TUYẾN XE - TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG NĂM HỌC 2021 - 2022

(Có kèm theo danh sách học sinh tại các điểm đón trả & SĐT liên hệ của tái xe viên cùng nhân viên đưa đón phụ trách)

----------------------------------------------------

☘ Address: Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
☘ Hotline: 0203.2227.836.
Đăng ký tuyển sinh