Thông báo nghỉ học

TRƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM HẠ LONG

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19)

Thực hiện hướng dẫn số 265/HD-SGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT Quảng Ninh, hướng dẫn số 118/HD-PGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Phòng GDĐT Hạ Long về việc: “Tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại”, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long thông báo về việc tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 như sau:

1. Nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến chính khóa cho tất cả học sinh toàn trường theo lớp bằng phần mềm Zoom meeting. Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo thời khóa biểu, tài khoản, mật khẩu lớp học và phổ biến nội quy học trực tuyến đến phụ huynh và học sinh trong lớp.

2. Thời gian học trực tuyến bắt đầu từ thứ 2 ngày 01/02/2021 đến hết thứ 6 ngày 05/02/2021. Học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Kế hoạch dạy học sau nghỉ Tết Nguyên Đán Nhà trường sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị quý phụ huynh học sinh phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tạo điều kiện tốt nhất cho các con trong quá trình học trực tuyến.

Trân trọng!

DOANTHIDIEMHALONGSCHOOL

 

Đăng ký tuyển sinh