Chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề học trực tuyến

Dưới đây là trong video chia sẻ rất hữu ích trong công tác giảng dạy trực tuyến do giáo viên Phạm Văn Thủy (Tổ Toán Tin - Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long) thực hiện.

Xem thêm nhiều video tại:

https://www.youtube.com/channel/UCBw5hbEO0zcoPH0UNo7XASA

Đăng ký tuyển sinh