HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Thứ bảy, ngày 1/10/2022, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023!!!

 

Đăng ký tuyển sinh